cod de conduită

comportamentul angajaților thegroup se înscrie în rigorile unor standarde profesionale și etice reglementate prin intermediul unui manual de ordine interioară, care constituie anexă la contractul de muncă.

 

angajatii thegroup au, de asemenea, obligația de a respecta standardele profesionale și etice ale tuturor asociațiilor profesionale în care thegroup este membru.