standarde etice

promovăm o atitudine etică în rândul tuturor angajaților.

regulile de conduită, precum și necesitatea unui comportament etic sunt precizate în regulamentul de ordine interioară pe care îl primește fiecare angajat ca anexă la contractul de muncă.

thegroup nu este o organizație angajată politic, nu sprijină nici membrii și nici activitatea vreunui partid politic din România. afilierea politică a angajaților thegroup si convingerile public sau privat exprimate constituie opțiunea personală asupra căreia agenția nu exercită niciun fel de judecată sau influență.